Get Adobe Flash player

VÝROBA, PRODUKTY A SLUŽBY

EXPOSITA, a.s. Vám nabízí své služby, zkušenosti a profesionální podporu při hledání potencionálního dodavatele:

  • Technologií v oblasti hlubinného dobývání uhlí
  • Důlních strojů nezbytných pro těžbu, ražení a přepravu hornin
  • Brousicích strojů pro koželužný průmysl
  • Ocelových konstrukcí
  • Strojírenské výroby

PRODUCTION, PRODUCTS AND SERVICES

EXPOSITA, Inc.  offers you services, experience and professional support when you are looking for a potential supplier of the following:

  • Efficient technologies in the area of underground coal mining
  • Mining machines necessary for mining, drifting and transportation of coal/rock formation
  • Leather buffing machines for tanning industry
  • Steel structures
  • Construction of machinery & Equipment

Leave a Reply