Get Adobe Flash player

VÝROBA, PRODUKTY A SLUŽBY

EXPOSITA, a.s. Vám nabízí své služby, zkušenosti a profesionální podporu při hledání potencionálního dodavatele:

  • Technologií v oblasti hlubinného dobývání uhlí
  • Důlních strojů nezbytných pro těžbu, ražení a přepravu hornin
  • Brousicích strojů pro koželužný průmysl
  • Ocelových konstrukcí
  • Strojírenské výroby

PRODUCTION, PRODUCTS AND SERVICES

EXPOSITA, Inc. offers you services, experience and professional support when you are looking for a potential supplier of the following:

Leave a Reply