Individuální hydraulické stojky typu SH32

Individuální hydraulické stojky typu SH 32 jsou určeny pro dočasné zajištění stropů vyuhlených prostorů v plochých až polostrmých slojích s nadložím pevným, pravidelně se zavalujícím. Stojka není určena do porubů ohrožených horskými otřesy. Pro poruby, které jsou ohroženy horskými otřesy jsou určeny stojky typu SHP.
Jako pracovní kapalinu pro provoz individuálních hydraulických stojek v dolech se doporučuje používat hydraulické pracovní kapaliny schválené Nejvyšším úřadem Evropského společenství uhlí a oceli prostřednictvím tzv. LUCEMBURSKÝCH DOHOD.

stojky_SHm

Ventilový blok SH

Ventilový blok SH je nedílnou součástí individuálních hydraulických stojek. Pomocí plnící pistole se přes tento blok provádí vysouvání individuálních hydraulických stojek na potřebný upínací tlak.
Součástí ventilového bloku je pružinový pojistný ventil, který omezuje přetlak kapaliny na předem stanovenou hodnotu a individuální hydraulická stojka je tak chráněna před možnou následnou destrukcí. Uvolnění tlaku ve stojce se provádí mechanickým otevřením zpětného ventilu ventilového bloku plenící pákou, kdy pracovní kapalina odtéká do okolního prostředí stojky.

ventil.blok9m

Kde nás najdete?