Důlní průmysl

Složité geologické podmínky českých uhelných dolů vedly naše konstruktéry jakož i projektanty partnerských firem k vývoji specializovaných strojů a zařízení, umožňujících efektivní a bezpečné dobývání uhlí v náročném důlním prostředí. Zákazník oprávněně vyžaduje dodání potřebné technologie „na klíč“. Abychom tomuto požadavku vyhověli, nabízíme ve spolupráci s ostatními partnerskými výrobci své služby, zkušeností a profesionální podporu.

Pokud hledáte dodavatele vhodné technologie pro dobývání uhlí, nabízíme Vám ve spolupráci s ostatními českými a slovenskými výrobci důlního zařízení své zkušeností, spolehlivou techniku, výkonnou technologii a to především:

TECHNOLOGIE PRO DOBÝVÁNÍ UHLÍ DLOUHOU PORUBNÍ FRONTOU

 • Kompletní technologické zařízení pro stěnové dobývání strmě uložených uhelných slojí o mocnostech 0.7 – 2m (se speciálně vyvinutou výztuží a technologii).
 • Kompletní technologické zařízení pro stěnové dobývání uhelných slojí s pneumatickou zakládkou vyrubaného prostoru.
 • Drtiče uhlí a kamene o pevnosti horniny do 130 Mpa.(viz DRTIČE)
 • Individuální hydraulické stojky s únosnosti od 300 do 400 kN.(viz SH 32)

ZAŘÍZENÍ PRO DOPRAVU HORNIN A LIDÍ V DOLECH

 • Zařízení pro horizontální přepravu uhlí a kamene, materiálů a lidí
   Pásové dopravníky šíře 800 – 1400 mm (včetně hydraulických spojek a zařízení pro automatizaci provozu dopravníků umístěných v řadě za sebou).(viz PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY)
   Závěsná drážka pro dopravu lidí a materiálů typu ZD 80, ZD 24.
 • Stěnové pancéřové dopravníky určené k transportu těžené horniny z porubů a zásobníků. (viz HŘEBLOVÉ DOPRAVNÍKY)
 • Důlní vrátky ( vrátky těžní, vlečné, plenicí, hydraulické, pomocné).(viz VRATKY)
 • Důlní vozy pro přepravu těživa a lidí.(viz DŮLNÍ VOZY)
 • Závěsné diesel-hydraulické lokomotivy pro přepravu materiálu a lidí na závěsné drážce.
 • Důlní diesel hydraulické lokomotivy pro přepravu horniny a lidí po kolejích.

PODPORUBOVÁ ZAŘÍZENÍ

 • Závěsné posuvné zařízení (kabelový ukládač) – použití při překládce elektrického zařízení pod porubem.
 • Hydraulické napínací zařízení řetězů sběrného hřeblového dopravníku (užití při zkracování, nebo prodlužování tratě).
 • Drtič uhlí (pro kontrolu fragmentace uhlí a kamene v průběhu přepravy po sběrném dopravníku pod porubem).
 • Samonasuvné podporubové zařízení určené k posunu sběrného hřeblového dopravníku na napínací stanici pásového dopravníku pod porubem, umožňující synchronizovanou překládku těchto zařízení současně s postupujícím porubem, bez přerušení těžby.
 • Posuvné podporubové zařízení zavěšené na závěsné drážce, určené k pojezdu sběrného hřeblového dopravníku po závěsné drážce pod porubem, umožňující překládku těchto zařízení současně s postupujícím porubem, bez přerušení těžby.
 • Bez řetězové překládací zařízení pohonu porubového dopravníku.
 • Mobilní energovlak – zařízení pro průběžný přesun transformátoru a elektrického zařízení současně s postupujícím porubem.
 • Kotvicí zařízení porubového dopravníku.

TECHNOLOGIE PRO RAŽENÍ DŮLNÍCH DĚL

 • Zajišťovací zařízení pro tažení kabelů.
 • Elektro-hydraulický nakladač s bočním výklopem nakládaného materiálu NLH 703.
 • Škrabákový nakladač typ NS-5.
 • Vrtací vůz s rotačními a rotačně příklepnými vrtacími kladivy.
 • Důlní ventilátory a flexibilní lutny.
 • Vrtací kladiva a sbíječky.
 • Tlakové zařízení pro rozpojování balvanů bez použití trhací práce.

SPECIÁLNÍ DŮLNÍ ZAŘÍZENÍ

 • Přibírkový stroj pro údržbu a přibírku počvy dlouhých důlních děl SPH 1.
 • Stříhačka profilů důlní obloukové výztuže (bez deformace profilu). (viz STŘÍHAČKY PROFILŮ)
 • Ohýbačka profilů důlní obloukové výztuže (k rovnání a znovupoužití výztuže). (viz OHÝBAČKY)
 • Hydraulické manipulační zařízení pro manipulaci s těžkými břemeny (sekce posuvné výztuže). (viz ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ)
 • Důlní lampy a nabíjecí stojany.
 • Stacionární a mobilní čerpadla důlní vody.
 • Elektromotory pro použití v dolech s nebezpečím výbuchu metanu.
 • Sebezáchranné protipožární přístroje pro případ důlního požáru.
 • Omítací stroje a směšovací zařízení.

ÚPRAVA UHLÍ, TŘÍDÍRNY, TĚŽKOKAPALINOVÁ PRÁDLA, FLOTACE HLUŠIN

…připravuje se…

FINANČNĚ-EKONOMICKÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

 • Prováděcí studie, zpracování technologických projektů, řešení důlní problematiky.
 • Finančně-ekonomická analýza investic v dolech.

Kde nás najdete?